Sermons

Ecclesiastes 12:9-14
Wednesday Evening
April 21, 2021 - 20:15
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 11:7 - 12:8
Wednesday Evening
April 14, 2021 - 20:30
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 10:8-20
Wednesday Evening
March 31, 2021 - 20:45
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 10:1-7
Wednesday Evening
March 24, 2021 - 20:15
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 9:11-18
Wednesday Evening
March 17, 2021 - 20:15
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 8:16-17; 9:1-10
Wednesday Evening
March 10, 2021 - 19:45
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 8:10-15
Wednesday Evening
February 24, 2021 - 20:15
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 8:2-9
Wednesday Evening
February 17, 2021 - 20:45
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 7:19-8:1
Wednesday Evening
February 10, 2021 - 20:30
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 7:13-18
Wednesday Evening
February 3, 2021 - 20:45
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 7:1-12
Wednesday Evening
January 27, 2021 - 20:45
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 6:10-12
Wednesday Evening
January 20, 2021 - 20:30
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 5:8-6:9
Wednesday Evening
January 13, 2021 - 18:45
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 5:1-7
Wednesday Evening
January 6, 2021 - 20:45
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 4:1-16
Wednesday Evening
December 16, 2020 - 19:15
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 3:16-22
Wednesday Evening
December 9, 2020 - 23:15
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiates 3:9-15
Wednesday Evening
December 2, 2020 - 20:30
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 3:1-8
Wednesday Evening
November 18, 2020 - 20:30
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 2:12-26
Wednesday Evening
November 11, 2020 - 20:15
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 2:1-11
Wednesday Evening
November 4, 2020 - 20:45
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 1:12-18
Wednesday Evening
October 14, 2020 - 20:30
Pastor Dave Schlagel
Ecclesiastes 1:1-11
Wednesday Evening
October 7, 2020 - 20:30
Pastor Dave Schlagel